Akredytacja

Naszym celem jest powołanie ograniczonej liczby akredytowanych studiów w całym kraju, po to, aby zachować charakter premium marki i nie powodować wewnętrznej konkurencji wśród aplikatorów. Najbardziej cenimy te podmioty, które rozumieją jak taką sytuację wykorzystać do współpracy z innymi.

Szczególnie poszukujemy studiów, które chcą stać się ambasadorami marki, brać udział w redystrybucji oraz procesie transferu wiedzy oraz zrozumienia. 

W celu utrzymania wyłączności oczekujemy aplikacji kilku powłok w miesiącu oraz przynajmniej jednej relacji w mediach społecznościowych.

Proces akredytacji obejmuje wysłanie kilku podstawowych informacji o firmie:

– nazwa, strona internetowa,

– rok rozpoczęcia działalności, 

– lata doświadczenia w aplikacji powłok,

– ilość pracowników, 

– czy posiadacie oddzielną strefę mokrą?

– czy posiadacie promiennik podczerwieni?

– jaki macie zakres usług?

– co jest Waszą specjalnością?

Poniżej niektóre korzyści i wymagania związane z uzyskaniem akredytacji 

Titan Coatings:

– Brak opłat za akredytację.

– Brak zakazu używania innych produktów.

– Wyłączność na miasto do 300 tys. mieszkańców lub ustaloną okolicę.

– Szkolenia podzielone na część praktyczną oraz dotyczącą biznesowego wykorzystania oferowanych powłok.

– płatne szkolenie sprzedażowe i z zarządzania studiem.